Кыргыз жашоосун утурлай. Биздин окуяларга болгон көз карашыбыз
Бөлүмдөр жыйындысы

Коом

Батыш бүгүнкү күчүнө кантип жетишти? Байлык, өмүр менен өлүм…

Жаңы Зеландиядагы мусулмандарга кол салуу окуясы мусулмандар үчүн чечүүчү кадамдарга баруунун убагы келгенин дагы бир жол көрсөттү окшойт. Шашылбайлы, изилдеп, окуп чыгалы. Бүгүнкү Батыш