PIN Мугалим ким

Мугалим ким?

Адилеттүүлүгү менен бүткүл мусулмандарга өрнөк болгон,атактуу Харун ар-Рашид аттуу падыша өз өлкөсүндөгү эң илимдүү аалымдарды жыйып, алты жаштагы ханзаадасына эмнени[…]