Мугалим ким?

PIN Мугалим ким

Адилеттүүлүгү менен бүткүл мусулмандарга өрнөк болгон,атактуу Харун ар-Рашид аттуу падыша өз өлкөсүндөгү эң илимдүү аалымдарды жыйып, алты жаштагы ханзаадасына эмнени мурастасам болот деп собол узатат. Илим ээлери ары ойлонуп, бери ойлонуп отуруп, акыры арасынан эң көсөмү чыгып: -Өкүмдарым,балаңызды бул жерге алып келип,энеден туума жылаңач кылыңыз,-дейт. Падыша олуянын айтканын кылган соң:[…]